Sbormistryní pěveckého sboru Cantante je PaedDr. Milada Stavinohová.

Po absolvování gymnázia vystudovala hudební obor na Pedagogické fakultě UK v Praze – pod vedením sbormistra, hudebního skladatele a pedagoga prof. PaedDr. Jiřího Koláře, PhDr. Jiřího Laburdy, hudebního vědce, skladatele a pedagoga a klavírní pedagožky Věry Jůzlové. Dalším studiem v oblasti hudebního vzdělávání získala titul PaedDr.

Během své pedagogické praxe působila na různých stupních škol, na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK a dosud na hudebním oboru základní umělecké školy.

Sbormistryní Cantante je od jeho vzniku.