Pěvecký sbor Cantante je smíšený pěvecký sbor, který se věnuje interpretaci duchovní hudby různých období a stylů – od renesance do současnosti včetně černošských spirituálů.

Vznik pěveckého sboru

Pěvecký sbor Cantante vznikl v září 2005, postupně se řady zpěvaček a zpěváků začaly rozrůstat a v současné době má 37 členů.

Řízení pěveckého sboru se ujala PaedDr. Milada Stavinohová a pod jejím vedením sbor působí dodnes.

Členové pěveckého sboru

Jednotliví členové jsou většinou hudebními amatéry všech dospělých věkových kategorií, kteří ale rádi a s humorem zdolávají nástrahy melodie, vyladění harmonických souzvuků, výrazu i celkového pojetí skladeb.

Repertoár pěveckého sboru

Pěvecký repertoár tvoří především duchovní skladby – převážně vokální ve čtyřhlasé úpravě pro smíšený sbor z různých období a stylů – autorů od renesance do současnosti včetně různých úprav černošských spirituálů (výběr z repertoáru).

Myšlenku, kterou chtěl autor vyjádřit hudbou a textem, se snažíme odhalit a toto poselství předávat dál.